EDUKIDO франшиза

Единствени едукативни активности со LEGO® коцки

ЕДУКИДО е програма за активности која има помага на децата од 3-12 години, да го откријат светот со помош на LEGO® коцки! Искуството во овој сектор ни помогна да осмислиме систем кои и сами би сакале да го користиме. Франшизата EDUKIDO е деловен модел добро прилагоден на пазарот, со специфични перспективи за заработка и со низа бенефиции токму како што очекува корисникот на франшизата.

ПРЕДНОСТИ НА ФРАНШИЗАТА EDUKIDO

Целосна палета на EDUKIDO услуги

Сопствената филијала на EDUKIDO

Враќање на инвестицијата по 6-12 месеци

Докажан и ефикасен бизнис модел